Тоталното преминаване на цялата образователната система в електронен режим е грешно педагогическо решение. Но това решение е политическо. Преди детските градини и училищата трябваше да затворят софийското метро, градския транспорт и железопътния транспорт, където рисковете за зараза са безспорни. Образователните институции си останаха възможно най-малко рисковите зони в Република България. Но по-лесно е да да посегнем на образованието. Преди имахме добър модел за затваряне на образователни институции при 30% болни ученици и учители. Сега този процент в национален мащаб е далеч под него.

Около 30% са ваксинираните учители и служители, работещи в просветната сфера. Поне 30% от педагозите ще се ваксинират веднага, при наличие на РНК ваксина.

При създалата се ситуация, пролетната ваканция трябва да започне от 1 април, не е удачно системата да заработи 2 дена преди ваканцията. За пролетната ваканция има национална традиция, да започва от началото на месец април.

Синдикат „Образование“ ще предложи 10 дни допълнителен платен годишен отпуск за непедагогическия персонал в образователните институции и за учителите, които в момента не работят в електронен режим от разстояние.

Външното оценяване в 4 клас трябва да бъде отменено, поради специфичната обстановка тази година. Но основният дефицит е грешна философия, заложена в образователния закон за този изпит. МОН измерват само един компонент от образователния процес – знания. А другите много важни образователни компоненти, заложени в ЗПУО –  възпитание и социализация са пропуснати.

В унисон с приближаващите избори, които се провеждат на територията на образователните институции, Синдикат „Образование“ отправя апел към политическите партии и ЦИК: „Уважаеми дами и господа, спрете да източвате училищните бюджети! Спрете да ползвате парите за ученици и учители от делегирания от държавата образователен бюджет, за дейностите, които обезпечават времето, около изборния ден!

Изборните дейности в просветните сгради са: осветление, отопление, видеонаблюдение, телефони, вода, извънреден труд на персонал в образователната институция и др. Само за ден разходите на средно голямо училище за отопление са между 700 и 1000 лева.

Нека спрем това станало традиционно изборно източване на парите за образованието на нашите деца!

22.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Председател на СО „Подкрепа“