В навечерието на 24 май – Ден на славянската писменост и култура – славата към просветата и образованието, уважението и респектът към учителя показват нови отрицателни стойности. Продължават многобройните спекулации на някои „родителски организации“ да настояват за въвеждането на специални разузнавателни видео и аудио средства в образователните институции и семействата, подобно на „Биг брадър“, да могат да следят постоянно действията на учителите над своите деца.

Същите тези родители, в еуфорията на недоверие към образователните институции, са готови да извършат чудеса от предложения и обвинения към работещите в образователната система, но не са готови да признаят огромния си дефицит от родителски способности и умение да партнират на учителя.

Тези „амбициозни родителски организации“ не са си направили труда да прочетат, че ползването на този вид записвачки или скрити камери, са в явно нарушение на закона, при условие че липсва съгласието на лицето срещу което е насочена тази техника. Погледнато реципрочно, би ли било логично министърът на образованието да поиска техника за наблюдение в домовете на учениците, за да се гарантира доброто им домашно възпитание!

Българските учители очакват ясна позиция от министерството на образованието и от министерството на вътрешните работи относно законосъобразността на подобна инициатива.

За съжаление, днес, в деня на матурата и външното оценяване отново бе погазен авторитетът на българския учител, като педагозите бяха задължени да оставят мобилните си телефони, вместо да бъдат предупредени, както е навсякъде по света, да ги изключат и да не ги ползват.

 Липсата на доверие между учители и родители, между институции и учители е в основата на грандиозен разпад на образователните традиции и ценности.

Новата роля на някои родители вече се изразява в небивал духовен рекет над учители, директори и всички институции, рекет, в който се крие безсилието и крахът на семейното възпитание. Традициите на българското семейство се давят в агресия и натиск към училището на определен кръг от родители, натиск – юридически, медиен, вербален и психологически.

Преди 150 години училищното настоятелство е осигурявало финансовите средства за всяко училище. Настоятелството е назначавало и уважавало учителите. В резултат на което през 1882г. е имало същия брой училища, колкото  са и сега, но при 3 милиона население.

Сега родителите искат да назначават и уволняват учители и директори, искат да влияят на всички видове управленчески решения в системата на образованието, дори тогава, когато нямат експертен капацитет за това.

Преди 24 май е време да се замислим как да върнем авторитета на учителя, как да му повярваме, както сме го правили от векове? Как да се превърнем в родителите, които дават всичко за образованието на децата си. Как да спрем да хулим тези в училище, които работят само за призванието и честта си? Как да започнем да се обръщаме към класния ръководител с думите УЧИТЕЛЮ, както се обръщат в Япония, Испания, Полша и много други страни?

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ прави проверка на стачната готовност по повод на родителския рекет.

Художник: Ник Бебенов