На 31 юли т.г. шведският ежедневник Афтонбладет публикува статия на Шведската конфедерация на браншовите синдикални организации, в която тя поставя изискването шведското правителство да спре хаоса, свързан с брането на боровинки. Според конфедерацията през последните десет години проблемите в бранша са се превърнали в ежегодна традиция, без да са довели до конкретни мерки. Тази година става въпрос за берачи на боровинки от България, през изминали години за берачи от Тайланд, Китай и Бангладеш. Правителството следва да поеме своята отговорност, защото е ясно, че фирмите от бранша не могат сами да решат проблема с измамите.
Уязвимото положение на берачите на боровинки не е уникално явление. Чуждестранната работна сила във все повече браншове като строителството, хигиенните услуги и ресторантите е редуцирана до евтина обменна стока. Поради развиващата се глобализация и все по-голямото наличие на чуждестранни фирми в Швеция, следва позицията на законите за колективните договори да бъде засилена.
Според Шведската конфедерация на браншовите синдикални организации има три сфери, които изискват незабавно предприемане на законодателни мерки на национално равнище.
Първата сфера е регулирането на свободата на движение в ЕС в интерес на наетите лица. Настоящите закони правят възможно работодателите да настройват наетите лица едно срещу друго, така че тези, които приемат най-ниската заплата да получат работата. Това довежда до голям натиск върху цената на труда в определени браншове. Според Шведската конфедерация на браншовите синдикални организации свободата на движение не следва да бъде свързана с принудителна работа и лоши условия на труд. Синдикалните организации искат по-голяма сигурност за наетите лица, а не възпрепятстване на свободата им на движение. Условията на труд в чуждестранни фирми, които временно разполагат работна сила в Швеция, следва да бъдат прозрачни. Следва също така да бъде приет закон, който задължава чуждестранните фирми да регистрират условията на наемане на работна сила и трудовите условия пред шведските институции. Сегашното правило, според което синдикалните организации трябва да представят доказателства, че условията на наемане са по-лоши от предлаганите шведски колективни договори, не е приемливо. Работодателят трябва да бъде задължен да предоставя списъци със заплати, работно време и друга информация, която е необходима, за да се направи оценка на условията на работа и наемане, които се прилагат.
Другата сфера, по отношение на която следва да бъдат предприети мерки е системата на издаване на разрешителни за работа. Докато стотици българи биват транспортирани с автобус до родината си, на път от Тайланд идват 6 000 берачи на боровинки. Броят на разрешителните за работа тази година е нараснал двойно в сравнение с миналата. Има много индикатори, че наетите лица са повече, отколкото количеството работа изисква. Причината за това е, че през 2008 г. шведското правителство премахна правото на властите да ограничат броя на разрешителните за работа в браншове с ниска необходимост от работна сила.
Третата сфера е браншът на бране на боровинки. Има много несериозни фирми, които използват работна сила, но това не важи за всички. За да се защитят позициите на сериозните фирми, следва да се създадат закони, които да важат за всички и според които всички фирми, които обработват, изкупуват и продават боровинки да бъдат задължени да се регистрират. Произходът на всяка партида боровинки следва да може да бъде проследен, трябва да може да се види кой е брал боровинките и при какви условия. Освен това фирмите трябва да поемат солидарна отговорност дори за подизпълнителите си.