Докато подготвяме организацията по 5-тия Световен Конгрес, знаем, че глобалният икономически модел е изключил твърде много хора. Цената на прекомерното богатство за малцина – е за сметка на достойния труд, справедливото заплащане, всеобщата социална защита и равенството, за мнозинството от хората по света.

Когато богатството се гради върху дехуманизиращата експлоатация на нашите вериги за доставки и унищожаването на нашата околна среда, когато просперитетът не е споделен, виждаме нивата на неравенство, отчаянието и гнева днес. Те разрушават доверието в демокрацията и подхранват авторитаризма, фашизма и ксенофобията.

Време е за нов социален договор и синдикатите ще застанат в челните редици, за да извоюват промените в нашия икономически модел, които са толкова изискващи. Хората и планетата трябва да стоят в основата на новото икономическо мислене.

За мен беше привилегия да работя за и с вас дванадесет години като ваш генерален секретар, и като ваш президент от раждането на МКП през 2006 г.

Основите на нашето глобално семейство са здрави, демократични и водени от споделени ценности. Трябва обаче да удвоим усилията си да се организираме, за да изградим мощта на работещите. От това зависи бъдещето, което ние искаме.

Благодаря ви!

В израз на солидарност,

Шарън Бъроу – генерален секретар на МКП