Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) за пореден път отправя предупреждение към Европейската комисия, че  настъпи  нейният „последен шанс“ да осъществи необходимите промени за по-социална Европа.

На 23 януари на специална конференция „Европейският стълб на социални права: заедно да вървим напред“ Европейската комисия, в лицето на своя председател Юнкер и еврокомисар Тисен, представи най-актуалните си идеи относно социалната политика и законодателството в ЕС.

„Президентът Юнкер бе избиран от Европейския парламент, защото обеща да работи за по-справедлива и по-социална Европа“, заяви Лука Византини, Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. „Сега – с дългоочаквания Стълб за социални права, той има шанс да направи това, което тогава обеща“.

„За ЕС това представлява последен шанс да се справи с гнева на своите граждани. ЕС може да продължи да ги заблуждава, но също така може да предложи една по-добра политика към работещите. Ние очакваме един амбициозен подход от страна на Европейската комисия, който да насърчавана и защитава социални права със същата сила, с която защитава  икономическите и данъчните правила“.

Ние от ЕКП очакваме Европейската комисия да направи амбициозни предложения, които да:

  • съдържат приложими права, както и препоръки и критерии за изпъленние;
  • доведат до подобряване на социалните права и до повишаване на жизнените стандарти;
  • осигурят инвестиции в качествени обществени услиги, в работни места за постигане на устойчив растеж;
  • подкрепят социалния диалог, колективното договаряне и растежа на работните заплати – за поощряване на потреблението и преодоляване на неравенствата;
  • имат положително влияние не само в, но и извън Еврозоната и надвишават минималните стардарти.

“ЕКП  направи всичко възможно, за да убеди Европейската комисия, че е необходимо да действа амбициозно и решително в полза на социалните права на работещите хора“, заяви Естер Линч, конфедерален секретар. „Сега трябва да се поставят основите на вече обещаната ни социална Европа.“

Предложенията на Комисията ще бъдат внимателно разгледани от европейските синдикати и възприети, само ако действително ще доведат до реална и положителна промяна в живота на работещите хора.

ЕКП настоява за законодателни предложения, които да насърчават качествената заетост и да позволят прекратяване на тенденцията за по-голяма гъвкавост и казуализация на труда, например – по-добро регулиране на онлайн платформите и по-добро прилагане на съществуващите права, включително и за самонаетите лица. Предложенията на Комисията следва да гарантират:

-запазването на Европейския социален модел, базиран на спазването на синдикалните права и на защитата на колективните трудови договори, особено в контекста на свободното движение;

– въвеждането на по-добри икономически правила, така че работниците да могат да преговарят за увеличение на заплатите си;

– насърчаването на инвестициите в качествени обществени услуги, такива като транспорта и грижите за отглеждане на деца.

Също така очакваме през март Комисията да публикува своята Бяла книга относно Стълба за социални права.