На 25 март 2015 г. /сряда/ от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ вицепрезидентът Иоанис Партениотис ще открие международна кръгла маса на тема: „Правата на българите, работещи в селското стопанство във Франция – едно синдикално сътрудничество за повишаване информираността и за спазване на европейското законодателство“, организирана от Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и Федерацията на работещите в селското стопанство „FGA-CFDT“ – Франция.
Поканени да вземат участие в събитието са: Ивайло Калфин /вицепремиер и министър на труда и социалната политика/, Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан /посланик на Р Франция/, г-жа Валентина Георгиева /и.д. изп. директор на АЗ/, инж. Румяна Михайлова /изп. директор на ИА „ГИТ“/.
От 2012 г. двете синдикални организации НФ „ЗГС“ – „Подкрепа“ и „ФГА-СФДТ“ – Франция провеждат съвместно информационни кампании относно правата на българите, които работят или ще работят в селскостопанския сектор във Франция. Според проведено проучване на Главната инспекция на труда във Франция относно декларациите за командироване, подадени от посреднически агенции за наемане на български граждани в др. държави, през последните две години над 12 000 българи работят във Франция. От съвместната дейност на двата синдиката се откроява проблемът, че някои посреднически агенции не спазват трудовото законодателство на приемащата страна и нарушават директивите за мобилността на европейските граждани в рамките на ЕС.
По време на кръглата маса ще бъде представен анализ за броя и дейността на лицензираните български посреднически агенции за временна работа, действащи на територията на Франция, както и информация за постъпили сигнали от българи за нарушения на трудовото законодателство от техните работодатели български посреднически агенции, и за предприетите действия от страна на Инспекцията по труда.
Председателят на НФ „ЗГС“ – „Подкрепа“ Анелия Начева и международният секретар на „FGA-CFDT“ – Франция Бруно Ваннони ще представят програма за сътрудничеството си в бъдеще.