Днес, 20 юли 2011 г., от 16.00 ч. синдикалните организации на КТ Подкрепа и на КНСБ във ВМЗ-ЕАД гр. Сопот започват преговори на основание чл. 3 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Исканията на работниците и служителите са:
1.Изплащане на дължимите суми за 2010 г.
2.Незабавно изплащане на заплатата за м. май и аванса за м. юли.
3.Информация за заетостта на персонала до края на годината.