Образователната система на Република България е изправена пред следните предизвикателства:

  • стартиране на предучилищната степен в образователната система;
  • обсъждане на безопасното изпращане на абитуриентите в училищните дворове;
  • подготовка за провеждане на матури и НВО – процеси, в чиято подготовка и осъществяване ще участват реално хиляди ученици, просветни работници и родители.

Това е брутално предизвикателство не само към образователната система, но и към българското правителство, защото според него опасностите, които ни дебнат, свързани със световната пандемия, са немалки.

Образователната система се готви упорито за добрата организация и минимизиране на рисковете при подготовката на първата матура на 1 юни, като училищата ще трябва да направят огромни разходи от бюджетите си за обезпечаване на безопасна среда. Разходите включват дезинфектанти, термометри за дистанционно измерване, шлемове за квестори, персонал и директор, и много други. Зрелостниците с установени симптоми на входа на образователната институция ще бъдат връщани.

Учебните дни на 1, 3, 15 и 17 юни, т.е. през дните за провеждане на матури и НВО, са учебни за класовете, които по принцип учат и не участват в изпитите. Учителите, които не са квестори, преподават на тези класове както обичайно в учебен ден с дистанционна организация. За учениците тези дни ще бъдат частично учебни поради участието на учителите в изпитния процес.

Регионален Синдикат ,,Образование‘‘ към КТ ,,Подкрепа“ София-град, с цел запазване живота и здравето на учениците, учителите и непедагогическия персонал, закупи предпазни шлемове за всички членове на КТ „Подкрепа“ – квестори и членове на комисии.

Предпазни шлемове получиха и синдикалните организации на Синдикат „Подкрепа“ в детските градини, по повод на приближаващия старт на предучилищната степен.

Най-вероятно детските градини и ясли ще заработят по-рано от 1 юни при стриктна организация и отговорно отношение от родителите на децата.

Синдикат „Образование“ приветства тестов мониторинг на просветните работници във връзка със започването на физически образователни дейности.

МОН и общините отправят апел към родителите, които имат възможност да продължат да се грижат за децата си, за осигуряване на разреден режим в групите.

Родителите, които ще пуснат децата си от първия ден, трябва да се съобразяват с всички заповеди на ръководството на детската градина и здравните власти.

Рестартът на детските градини безспорно ще носи риск, съизмерим с останалите грипни епидемии. Затова МОН апелира:

– Посещението на ДГ след отварянето им не е задължително;

– Опасността от заразяване и епидемията далеч не са отминали. Ако можете, задръжте децата си у дома;

– Няма правила и мерки, които могат да се приложат и да Ви гарантират, че детето Ви няма да се зарази;

– Следва да декларирате, че детето не е болно (няма да се търсят изследвания);

– Ако можете, не водете децата с обществен транспорт.

Учителите, които определят себе си в рискова категория, не започват веднага, а изчакват обявяването на края на пандемията.

Във връзка с края на платения отпуск на работещите педагогически специалисти в детски градини, Синдикат „Образование“ категорично заявява, че няма да допусне уволнение на детски учители или тяхното излизане в неплатен отпуск. В момента всички учители в детски градини, след препоръка на МОН и Сдружение на общините, следва да работят в дистанционен режим или в методическа подготовка (дежурства на работното място) за рестарт на предучилищната сфера. Това вероятно ще се случи след около седмица.

Непедагогическият персонал в образователна институция (училища, детски градини и центрове), на основание чл. 42а от последния подписан Анекс между МОН и социалните партньори, разполагат с 20 работни дни платен годишен отпуск, само за 2020 година, над основния договорен в КТД. Този отпуск се ползва в настоящата календарна година, но може да бъде прехвърлен и за следващите две.

Д-р Юлиян Петров
Председател на СО „Подкрепа“