На 11 март 2016 г. /петък/ в Народното събрание ръководствата на КТ „Подкрепа” и на КНСБ организират срещи:

от 10.30 ч. с евродепутатите от групата на Европейската народна партия /Християндемократи/ и ръководствата на ПГ на ПП ГЕРБ и на ПГ „Реформаторски блок”;

– от 12.00 ч. с евродепутатите от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите с ръководството на ПГ „БСП лява България”;

– от 13.00 ч. с евродепутатите от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и ръководството на ПГ „ДПС”.

Поводът за срещите е обсъждане на Апела на Европейската конфедерация на профсъюзите за насърчаване, зачитане, както и законодателни промени за защита и гарантиране на фундаменталните права на работниците и служителите на европейско и национално ниво.

Предложенията на КТ „Подкрепа” за дебат са:

  1. 1. Засилване ролята и ефективността на социалния диалог и на колективното трудово договаряне.
  2. 2. Уеднаквяване на правата на работещите по служебно правоотношение с тези на работещите по трудово правоотношение.
  3. 3. Актуализиране на правото за колективно действие при трудови спорове, като например създаване на специализирани трудови съдилища.
  4. По-строги изисквания за спазване на трудовото законодателство, включително и в мултинационалните компании, чрез засилване ролята на контролните органи, в т. ч. и на социалните партньори.
  5. 5. Прилагане на добри европейски практики – създаване на паритарни секторни социални фондове чрез механизма на колективното договаряне.
  6. 6. Разширяване и доразработване на Европейската стратегическа рамка за безопасност и здраве 2014-2020 г. до Европейска стратегия за безопасност и здраве при работа.
  7. 7. Противопоставяне на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) и на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA).
  8. 8. Противопоставяне срещу приемането на промени в регламентите на Европейския съюз и срещу въвеждането на двойни стандарти спрямо местни работници, работници емигранти и командировани работници в отделни страни-членски на ЕС.
  9. 9. Подкрепа на инициативите на ЕКП за гарантиране и развиване на: свобода на сдружаване; право на КТД; право на колективно действие; достойни и сигурни условия на труд; право за информиране и консултиране; право на социална сигурност

 

По време на утрешните срещи ръководството на КТ „Подкрепа” ще изложи и своите мотиви по направените предложения.

 

Официалния документ може да откриете ТУК