До политическа партия „Продължаваме промяната“ и

всички партии преговарящи

за бъдещо правителство

 на Република България

Уважаеми дами и господа,

Синдикат „Образование“ от създаването си не спира да държи ръката си на пулса на времето и да откликва на животрептящите проблеми в системата на образованието. Затова ролята на синдикатите при формиране, градене и ремонт на образователни политики е решаваща. За финансиране на образованието се заговори усилено и сякаш идеята за премахването на делегираните бюджети според някои от новите визионери би решило всички проблеми – да, ама не! Но някак не обсъждаме колко ще отделим за „приоритетните“ просветни дейности. Ако нямаме поне 6% от БВП за образование, то всички разговори за него ще звучат кухо и безсмислено, като ненужен резонанс. За делегираните бюджети само ние – учителските синдикати, хилядите учители, имаме идея и знаем как да променим, ако се сетят да ни попитат!

Безспорно водещата роля на броя на учениците при формиране на бюджетите със 70% тежест трябва задължително да се намали в полза на другите компоненти – паралелки и физическа среда. Към тях трябва да прибавим и още един важен компонент – брой учители. Всички те взети заедно трябва да генерират повече финансови средства за училището и детската градина. За всички е ясно, че за да има учители, респ. повече млади такива, тяхната заплата не трябва да зависи от броя на учениците в паралелката и училището. Тя трябва да бъде гарантирана и устойчива в истински отговорната държава.

Учителската заплата трябва да бъде еднаква за всички учители в България и да бъде надграждана. Настояваме като задължителна стъпка учителите да получат 15% увеличение от 1.01.2021г. на трудовите си възнаграждения, което да компенсира бруталната за тази година инфлация.

И не като контрапункт на казаното дотук блести идеята да строим детски градини и училища. Новата политика за физическата среда в стария вече закон, сякаш е попадение, но като си помислим, ние от Синдикат „Образование“ от 10 години алармираме да строим училища и детски градини, за да „изчегъртаме“ липсата на места в ДГ и двусменния режим. Но за това са необходими 10 милиарда лева и национален и надпартиен консенсус.

В общата симфония на обществената хармония не става ясно грижата за учителя дали ще бъде част от приоритета образование или пак някак проблемът ще бъде заметен. Синдикат „Образование“ е на финалната права от голямо представително европейско изследване за прегарянето и изхабяването на учителя. За съжаление трябва да признаем, че в ЕС българските учители са с най-висока степен на бърнаут, с най-голям дефицит от компенсаторни механизми, които да ги съхранят. Призоваваме да бъде изработена нова национална образователна политика за съхраняването на учителя от високото прегаряне и опазването му от несвойствени и административни волности, които доминират в неговата работа. Дебело подчертаваме, че прегарянето на учителя не е личностен проблем, това е проблем на съвременната държава.

Нека да прекатегоризираме учителския труд към втора категория труд! Нека да гарантираме добавката от Учителския пенсионен фонд да се ползва пожизнено и безусловно, дори и при ранно пенсиониране на учителите! Това ще бъде знак, че ролята и мястото на учителите са наистина приоритетни за обществото ни и визионерство за бъдещето!

От качеството на управление на образователните институции зависят всички процеси в тяхното функциониране. Сега управляващите директори насочват приоритетно своята дейност, съобразявайки се и в угода на тези, които ги назначават – РУО и МОН. Родителите, от своя страна, се превърнаха в модератори на педагогическите процеси и управленци на директорите. Така да се задели внимание и грижа към клетия учител, сякаш на директорите за това не останаха сили, воля и енергия.

Синдикат „Образование“ категорично счита, че:

– Трябва да се отнеме политическото влияние при назначаване, контролиране и уволняване на директори!

– Трябва да се въведе мандатност на директорската длъжност! Нека тя да бъде съобразена с ценз, управленчески опит и създаване на позитивна работна среда!

– Мандатността да бъде с неограничен брой на мандатите, но представителните синдикати да участват в комисиите за назначаване на директори, практика, отдавна възприета в много европейски държави! Директорите на четири години да преминават през атестация в комисията, да участват контролните органи на РУО и представителните синдикати, и в никакъв случай родители и обществени съвети, защото нямат необходимата компетенция!

– Нека заедно осигурим възможности за професионално, а не политическо вертикално израстване на педагогическите специалисти!

Синдикат „Образование“ настоява промените в Закона за предучилищното и училищно образование да бъдат незабавни, но още по-важното е да бъдат фундаментални. Някои образователни философии и политики трябва да бъдат преосмислени и изградени отново, защото са фиктивни и неработещи.

Към ученици и родители:

 • Въвеждане на договор между родителя и директора за спазване на училищния правилник;
 • Намаляване броя на учениците в паралелки и групи;
 • В начален етап въвеждане на оценки и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум;
 • Въвеждане на оценка за дисциплината на учениците;
 • Отпадане на НВО в четвърти клас;
 • Ефективно увеличаване на дейностите по интереси във всяко училище, а не само при участие в проект и национална програма;
 • Реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 30%, за сметка на 70% проектно базираното обучение и практическите упражнения;
 • Вменяване на повече отговорности на родителите, без страх от политически реваншизъм;

За учителите в училищния закон:

 • Преминаване на детските градини към делегирани бюджети;
 • Ефективно намаляване на административната тежест;
 • Участие на синдикатите в комисиите при назначаване на директори;
 • Преминаване на атестирането на учителите като елемент на инспектирането, като основно се ползва базата на атестационната карта от диференцираното заплащане;
 • Увеличаване броя на психолозите и/или педагогическите съветници във всяка образователна институция, без ограничение от броя на учениците в училище;
 • Изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно и отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап;
 • Назначаване на асистент-учители, които да не работят с ученици, а да подпомагат педагогическата и административната дейност в училище /практика в европейските образователни системи/.

В момента в цялата страна поради епидемичната обстановка тече ваксинационна кампания, която за образователните институции започна от края на февруари. Българските учители и директори са представителна извадка на българското общество и високият процент на ваксинирани 47% по проучване на Синдикат „Образование“ трасира отговорна и гражданска позиция към българското общество.

И най-важното в момента е да върнем всички ученици в класвсички незабавно и безусловно. Защото вредите, които нанасяме на нашите деца –  учениците от прогимназия и гимназия вече стават непоправими и сме пред образователна криза, непозната в българската история. Физическите и психически травми за някои ученици ще бъдат непоправими. Освен това прилагането на задължително тестване на ученици генерира неравен шанс, защото огромни групи ученици от всички възрасти са лишени от основното им конституционно право, правото за образование, поради отказа на техните родители да ги тестват или липсата на тестове в системата.

д-р Юлиян Петров

председател на СО „Подкрепа“