1. Гарантиране на непрекъсваем процес за осигуряване движението на влаковете и капацитета на железопътната инфраструктура

          При положение, че се наложи да се поставят под карантина работещите по осигуряване движението на влаковете в определена гара, е необходимо да се осигури възможност на поставените под карантина служители (ако не е установено, че са болни и не е наложително да бъдат хоспитализирани) да продължат да изпълняват задълженията си в „условията на карантина”. За целта е необходимо при възможност да се оборудват помещения за почивка в съответната гара, които ще се използват от служителите за времето на карантината, когато не изпълняват служебните си задължения. Ако няма такива помещения в конкретната гара, да се доставят и оборудват необходимия брой многофункционални жилищни контейнери, които да се поставят на територията на гарата, като на служителите да се предостави възможност при изявено съгласие от тяхна страна, да изкарат периода на карантина при посочените условия. На служителите да се заплаща допълнително трудово възнаграждение за времето, през което полагат труд при тези условия.

Мотиви:

           Служителите /началник гара, ръководител движение, постови стрелочник и др./, които осигуряват движението на влаковете, са тясно специализирани, квалифицирани и дейността им е със специфичен характер. Невъзможно е да се осигурят други специалисти, които могат да ги заменят. По този начин ще се предотврати блокирането и спирането на трафика и съответно спирането на икономиката поради липса на стоки, суровини и материали.

Ако не предприемем стъпки за решаване на потенциалния проблем още сега, това може да доведе до нарушаване на транспортните потоци и връзки и до застрашаване на националната сигурност.

    Прилагането на такава мярка няма да натоварва допълнително здравната и осигурителна система, защото служителите няма да ползват отпуск за временна нетрудоспособност за времето, през което са в карантина и няма да се прекъсва транспортния процес, жизнено необходим на страната ни.

  1. Пренасочване на товарния трафик по железопътен транспорт и създаване на зелени железопътни коридори.

       Така по-лесно ще се осигури коридор за транспортиране на товари и стоки между държавите. С осигуряването на железопътни и комбинирани товарни превози за и от Западна, Централна и Източна Европа, страните от ОНД, Близкия и Среден Изток, скандинавските страни ще се минимизира възможността от пренасяне на заразата. Комбинираните превози на товарни автомобили могат да се осъществяват по два начина: придружен комбиниран превоз или непридружен комбиниран превоз. При придружения комбиниран превоз водачът на МПС пътува в състава на влака в прикачен спален/кушет вагон.

Мотиви:

       Прилагането на тази мярка ще доведе до по-бързото предвижване на товарите и стоките, разтоварване на граничните пунктове от километрични опашки от автомобили, по-добра и контролирана дезинфекция и недопускане разпространението на заразата и не на последно място използването на по-екологично чист с ниски емисии на CO2 транспорт.