Председателят на група Работещи“ към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава европейските лидери да действат със солидарност и да се съсредоточат върху по-нататъшните мерки, необходими по време на извънредната ситуация, излизането и възстановяването от кризата

     Преди срещата на европейските лидери в четвъртък (23 април 2020 г.), председателят на група „Работещи“ към ЕИСК – Oliver Röpke, се обърна към тях, настоявайки да действат солидарно и да приемат незабавно последния пакет от мерки за справяне с бедствените социално-икономически последици от кризата с коронавируса. Солидарността е не само необходима сега, в пика на пандемията, но и трябва да бъде приложена за постоянно в структурите на ЕС. Хората умират!

      Сегашният набор от спешни мерки ще осигури средства за укрепване на здравните системи и за подобряване на превенцията в страните членки чрез Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), за да бъде подкрепен бизнесът чрез Европейската инвестиционна банка и работещите – с новия инструмент за временно подпомагане, носещ името `Подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации` (т.нар. SURE).

     Oliver Röpke добави: „Поради това призоваваме европейските лидери да насърчават социалния диалог и колективното договаряне в отговор на кризата с COVID-19, както и да гарантират, че социалните партньори участват пълноценно в разработването и прилагането на предприетите мерки.“

       Лидерите на ЕС ще обсъдят също така излизането от кризата и дългосрочния подход, съсредоточен върху стратегията за възстановяване на Европейския съюз, и финансирането във връзка с това.

    Röpke каза също: „ясно е, че оцеляването и бъдещето на ЕС са заложени на карта. Съюзът е в добра позиция да се справи с тази криза. Много национални правителства отначало действаха егоистично, като спряха износа на медицински доставки за други държави членки и затваряха границите си без никаква координация. Дори и сега, когато се разработва стратегията за възстановяване след кризата, някои от най-богатите страни членки показват по-скоро своето ограничено мислене, а не солидарност. Все пак би било голяма грешка да сме прекалено пренебрежителни по отношение на Европейския съюз.“

    „Ще бъде важно да се намери споразумение за европейския бюджет, което да отчита гореспоменатите приоритети. Въпреки това е ясно, че дори и по-голяма многогодишна финансова рамка (МФР) няма да бъде достатъчна, за да се избегне тежката извънредна ситуация. Ето защо ние предлагаме да има Фонд за възстановяване (в допълнение към МФР) като допълнителен инструмент за насърчаване на устойчивостта в Европа, за преодоляване на щетите в социалната и здравната сфери, както и за възстановяване на европейската икономика и функционирането на вътрешния пазар“каза още той. „Ето защо спешно се нуждаем от общ дългов инструмент като например `Корона облигации`, който да бъде гарантиран от Европейския съюз. Това не е въпрос на обединяване на държавните дългове на страните членки, а по-скоро обединяване на инвестициите, необходими за съживяване на икономиката. Всяко правителство, което се противопоставя на този ход, извършва предателство спрямо основните ценности, които са самата основа на европейската интеграция“предупреди Röpke.

    Ако не бъде постигнато съгласие за надежден икономически отговор, ЕС ще бъде изложен на сериозна опасност. Заложени са европейската демокрация, икономиката и социалната кохезия.

    Очевидно е също така, че когато излезем от кризата, не можем да се върнем към бизнеса както обикновено, „затова, когато всичко това свърши, ще се дължат огромни обезщетения“Европа се нуждае от стратегия за преобразуване, „силна, социална, устойчива и приобщаваща стратегия за възстановяване“, добави Oliver Röpke.