Етичните комисии на медиите имат нови членове. На Общо събрание журналистическата колегия към Националния съвет за журналистическа етика (НСЖЕ) избра за член на Комисията по етика в електронните медии водещата журналистка Ренета Николова председател на СЖБ „Подкрепа“, клуб „Журналисти срещу корупцията“, Европейски журналист за 2007 г. и тв водеща на предаването Законът и ние по Канал 1 на БНТ. Фондация НСЖЕ и създадените към нея Комисии за етика в Р България са част от мрежата на Независимите Прессъвети в Европа Alliance of Independent Press Сouncils of Europe. Съучредители на фондацията са Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори АБРО, Българската медийна коалиция, Съюзът на издателите в България, Съюзът на българските журналисти и Фондация Център за развитие на медиите.
Други новоизбрани членове от журналистическата квота на същата Комисия са Татяна Величкова от Българското национално радио, Светла Петрова от БиТиВи и Цветанка Ризова от Нова телевизия.
Цел на Фондация Национален съвет за журналистическа етика, учредена през 2005 г. и на Комисиите за етика към настоящия момент е, чрез утвърждаване на единни професионални стандарти и популяризиране на медийната саморегулация и право на засегнатите лица на жалба, да спомогне за формиране на информационната култура на българския зрител, радиослушател и читател. Всичко това се свежда до създаване на система за саморегулиране на електронните и печатни медии в България.
За членове по независимата квота на комисията на Общото събрание бяха избрани още Александър Кашъмов – адвокат по програма „Достъп до информация“ и Румяна Бъчварова, изпълнителен директор на социологическа агенция „Маркет линкс.
В новия състав на Комисията за етика в печатните медии са включени Генка Маркова /в. „24 часа“/, Валерия Велева /в. „Труд“/, Иван Матанов /в. „Стандарт“/, Алексей Лазаров /в. „Капитал“/. От независимата квота, в комисията са избрани още Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии и Петя Миронова от Съюза на българските журналисти.
Двете комисии за етика, които работят от 19 юни 2006 г. имат за задача да разглеждат жалби само на лица, лично засегнати от публикации в печата или предавания на електронните медии, докато в повечето държави от Европа практиката е комисиите е да се произнасят по всички повдигнати казуси, което ги прави изключително авторитетни.