Относно първите 39 млн. лв. – в тях има 290 лв. за всеки асистент и 240 лв. за длъжностите главен асистент, доцент и  професор. Ние днес говорихме за другите пари, които са 40.7 млн. лв. От тях има средства, които са за допълване, за да може длъжностите главен асистент, доцент и професор да се увеличат с още 50 лв. и да станат 290, колкото е стъпката на асистента. Като, разбира се, има неакадемичен състав, който всъщност не попада в регистри и не може да бъде по същия ред, както е преподавателският състав. Там има хора, които са на минимална заплата, като хигиенисти, охрана, шофьори – те получават своето увеличение, с увеличението на МРЗ. За останалите се разбрахме, че има два подхода. Единият подход е във връзка с диференцирания норматив по професионалните направления за издръжката на един студент и комплексната оценка за качеството на обучение в съответствие с пазара. Този вариант е разписан в Закона за висшето образование, но тъй като не може веднага да бъде приложен, ние – синдикатите, настоявахме да използваме втория вариант, който да бъде с 12% за този състав. Това, което се договорихме е тези 12% на този етап да бъдат разпределени, както ви казах.

Обсъждаме нов механизъм за финансиране, който ще бъде изработен с работна група, в която ще бъдат обсъдени коефициентите по професионалните направления. Има коефициенти от 1.6 до 8.8. Идеята е долният коефициент да стане поне 3, за да може съотношението да бъде около три пъти с най-високи коефициенти. И така да отговорим на изискванията на Закона за съставяне на възнаграждения на университетите по този диференциран подход, който е с норматив за професионални направления за издръжката на един студент и комплексна оценка за качеството на обучението в съответствие с реализацията на пазара на труда. Но този механизъм ще го изработваме през месец юни.

Чуйте цялото интервю на Валери Апостолов в предаването “Нещо повече“ на БНР ТУК.

Източник: БНР