Изпълнителният комитет на Международната федерация на журналистите /IFJ/, със седалище Брюксел номинира журналистката Ренета Николова – председател на Съюза на журналистите в България „Подкрепа“ за член на новата финансова комисия на организацията. По този повод СЖБ „Подкрепа“ получи поздравителен адрес от генералния секретар на Международната федерация на журналистите г-жа Бет Коста.
Изпълнителният комитет на IFJ е отговорен за стратегическото ръководство на федерацията, в съответствие с Конституцията на организацията, а състава Финансовата комисия, състояща се от девет членове се назначава от същия орган, въз основа на номинации. Комисията избира председател и заместник-председател с обикновено мнозинство като заседанията й се провеждат чрез конферентна връзка.