Представители на КТ “Подкрепа” участват в международна конференция в Подгорица, Черна гора, посветена на Европейската зелена сделка и превръщането на социално-икономическата трансформация в бъдещ проект за всички. Синдикатът е представен от 10-членна делегация, съставена от регионални, браншови председатели и експерти.