В началото на месец март 2014 г. ръководителят на проект „ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ г-н Емил Димитров връчи договорите за 12 месечна заетост в КТ „Подкрепа“ и 24 нейни професионални поделения на 30 до този момент безработни младежи до 29-годишна възраст. Проект „ПИЕР“ бе част от усилията на КТ „Подкрепа“ за намаляване на младежката безработица и тяхната институционална експертна реализация. В рамките на проекта КТ „Подкрепа“ осигури знания, умения и дългосрочна заетост в сътответствие с притежаванато образование и придобита квалификация на 26 броя юристи, 2-ма икономисти и 2-ма експерти архивистика и документалистика.
В същото време, тези знаещи и можещи млади хора повишиха организационния капацитет и развиха предлаганите от КТ „Подкрепа“ дейности в сферата на колективното трудово договаряне, осигурителното и трудово законодателство.
В какво всъщност се изразява работата на младежите по проект „ПИЕР“, как протича един техен работен ден, какви са интересните казуси, с които се сблъскват в КТ „Подкрепа“, оправдаха ли се техните очаквания като възможност за професионално изграждане и кариерно израстване в Конфедерацията и нейните поделения? Кои всъщност са тези 30 младежи – извън юридическата/икономическата дейност? Всички тези въпроси ни провокираха да ви ги представим чрез разказаното от самите тях…

Днес ви представяме Мария Петрова

Казвам се Мария Петрова и в момента съм икономист и политолог в Конфедерация на труда „Подкрепа“.
Завърших магистратура Политология през 2013 г. По време на следването ми беше много интересно да изучавам икономиката и политиката, като две взаимно сързани науки, изграждащи цялостната концепция за развитието на отделните държави и на целия свят. Придобих много знания, обогатих културата си, така че сега с вдигната глава да казвам, че съм едно младо и умно момиче. Университетът ми помогна да избера пътя в живота си и да се насоча към това, което харесвам и искам да се занимавам.
В периода на глобализация, ме впечатлява пряката корелация между икономиката и политиката, като водещи и определящи държавното управление. За мен представляват интерес общото, различното и преливането на процесите в тях. На тази основа приемам като предизвикателство търсенето на начини за решаването на даден проблем и предлагането на подходи за по-доброто функциониране на отделните сектори в икономиката. Считам, че всичко това ми помага (сега и занапред) да реализирам своите знания в областта, в която съм заета, да дам своя принос за подобряването на жизнения стандарт в нашата родина (защото определено има нужда от тях). Ако не бях изучавала тази специалност, бих предпочела някоя хуманитарна наука – например журналистика, връзки с обществеността или археология.
Досега съм работила в частната сфера на сумарно работно време. Това беше една от основните причини да желая да започна работа на пълен работен ден от понеделник до петък. До преди година работих и в обслужващия сектор като рецепционист, а преди това в маркетинговата сфера, като промоутър. Това подобри уменията ми за работа в екип и ме научи да бъда отговорна и контактна личност. Тези работи бяха удоволетворителни за мен, докато бях студентка. Но след като завърших бях твърдо убедена, че искам да видя как знанията, придобити за тези 5 години мога да приложа в реалния живот, така че да бъда полезна на някого. Напуснах и останах без работа в търсене на перфектната за мен. Така се насочих към държавната администрация. Явявах се на конкурси, някои минавах, други – не, но както се казва всяко зло за добро.
От Бюрото по труда ми се обадиха, за да ми кажат, че синдикат КТ „Подкрепа“ предлага работа на млади, завършили магистри и имат нужда от икономист. Зарадвах се, защото знаех, че мога да се справя с това предизвикателство. Така след явяване на конкурс – писмен и устен, бях едната от двете икономистки в централата на Конфедерацията.
В момента дейностите, с които се занимавам са разнородни: социална политика, насърчаване на заетостта, икономическите аспекти в колективното трудово договаряне и други. Участвам в Национален съвет за насърчаване на заетостта със становища и устно изказване на мнения. Работя по най-различни искания за промяна в законите, наредбите или правилниците, като ги анализирам и обобщавам. Занимавам се с механизмите за нормиране на труда, участвам в подготовката за изготвянето на наръчник за колективнте трудови договори и се уча да правя бюджети по програми, финансирани от ЕС. Присъствам на различни кръгли маси по всички социални, икономически и политически теми. Член съм на Конфедерация на труда „Подкрепа“, както и на младежката мрежа към синдиката.
Харесвам работата си. Тук срещам всеки ден млади и амбициозни хора, работим в екип и това ми е напълно достатъчно, за да бъда с позитивно настроение и творческа активност през работното време. Хора като мен, с общи интереси, които знаят по какъв начин могат да бъдат полезни. Затова насърчавам всички млади, нека се изучат и намерят дейност, която да работят с удоволствие. Това ще ги направи истински щастливи и удовлетворени.