Експерти на ИА „Главна инспекция по труда“ и Националния осигурителен институт, съвместно със синдикални активисти от България и Франция ще участват на 24 и 25 април 2024 г. в организирани от Европейския орган по труда информационни сесии в България, насочени към български сезонни работници в селското стопанство във Франция. Целта е подобряване на информираността им относно техните трудови и осигурителни права и свързаните с тях задължения, с което да се гарантират в по-голяма степен справедливи условия на труд и да се предотвратят ситуации на трудова експлоатация.

Поради краткосрочността на заетостта сезонните работници са по-склонни да правят компромиси с правата си, с цел да получат по-високи доходи за времето, през което работят, но това повишава риска от попадане в измамни схеми, както и от трудова експлоатация. Тези рискове се увеличават и заради факта, че сезонната заетост е типична за дейности, като селско стопанство, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, при които делът от използването на недеклариран труд е сред най-високите.

Информираността на търсещите работа е от основно значение за ефективната защита на техните трудови и осигурителни права. Традиционно, при старта на активното търсене на сезонна работа в чужбина Инспекцията по труда предоставя информация кои са сигналите за евентуална измама и как хората могат в най-пълна степен да защитят правата си.

Срещите ще се проведат в пет населени места в областите Монтана и Русе, в които големи групи от жителите традиционно всяка година работят сезонно във Франция. Посетителите ще имат възможност в разговори с представители на български и френски институции и синдикални организации да зададат своите въпроси и да получат информация. Осигурен е превод.

От българска страна в инициативата ще участват, освен представители на ИА ГИТ, НОИ, също и Националната комисия за борба с трафика на хора, Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ – КТ „Подкрепа”, Федерацията на независимите синдикати от земеделието – КНСБ, Синдикалните регионални съюзи на КТ „Подкрепа“ в Монтана и Русе, кметствата на гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Смирненски, гр. Бойчиновци и с. Якимово.

От страна на Франция участие ще вземат представители на Център за европейски и международни връзки за социална сигурност, Демократична конфедерация на труда на Франция и Генерална конфедерация на работниците.

В сесиите ще се включат и националните служители за връзка към ЕОТ за България и Франция, както и представител на сектор „Информиране“ на институцията.

В област Монтана българските и френските експерти ще предоставят информация и консултации на 24 април в село Якимово (от 08:30 до 10:00 часа) и гр. Бойчиновци (от 11:30 до 13:00 часа).

В област Русе информационните сесии ще се проведат на 25 април в село Смирненски (от 08:30 до 10:00 часа), в гр. Глоджево (от 11:30 – 13:00 часа) и в гр. Ветово (от 14:30 – 16:00 часа).

Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ съвместно с френския синдикат на работещите в земеделието и храните FGA-CFDT в продължение на повече от десет години правим информационни кампании в България и Франция, на които се срещаме с българи, работещи в земеделието на Франция, за ди ги информираме относно техните трудови и осигурителни права. На тези наши срещи обменяме информация относно правата на работниците, съгласно сключените колективни трудови договори, които са задължителни за всички работещи в сектор Селско стопанство във Франция.

Традиционно ще се включим в тези информационни сесии на ЕОТ , за да предоставим най-нова информация относно трудовото законодателство на Франция и подписаните колективни трудови договори, като ще разпространим информационни брошури, изготвени съвместно с нашите френски партньори.

Основна наша цел винаги е да бъдат информирани нашите сънародници за техните трудови и осигурителни права и правата им на здраве и безопасност при работа , за да постигнат успех и удовлетвореност от труда си, и да бъдат предпазени от злонамерена експлоатация и измама.

Защото да бъдеш информиран преди да тръгнеш на работа в чужбина, е стъпка номер едно!