на Европейската конфедерация на профсъюзите, Европейската федерация на работещите в строителната и дървообработващата индустрия, Европейската федерация на транспортните работници и Европейската федерация на работещите в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и туризма срещу трансграничната експлоатация на работещи и срещу европейския социален дъмпинг.

Европейската конфедерация на профсъюзите, съвместно с трите най-големи европейски браншови федерации организират на 23 януари 2013 г. пресконференция и митинг-шествие пред сградата на Европейската комисия в Брюксел, където ще демонстрират и заявят своята твърда позиция срещу трансграничната експлоатация на работници и срещу европейския социален дъмпинг. Тази инициатива подчертава борбата с дискриминацията, експлоатирането труда на работещите и повсемесно нарушаване правилата на европейския пазар на труда.
На пресконференцията ще бъдат представени конкретни случаи от реалния живот, при които работещи хора са били експлоатирани и различни злоупотреби със закона от страна на компаниите и бизнеса.
Нека обединим своите гласове срещу всички форми на дискриминация!