Презентацията бе представена от Адриан Илиев – юрист на КТ “Подкрепа” по време на втора кръгла маса, посветена по проблемите на заплащането на нощния труд.

С презентацията може да се запознаете тук.