Днес, 12 октомври 2020 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе заседание на комисията „Социална политика“ на Икономическия и социален съвет на Р България. Президентът Димитър Манолов бе докладчик на становище на тема „Дейност на висшите училища и реализация на завършилите на пазара на труда“, включено в Плана за дейности на ИСС за 2020 г. по инициатива на КТ „Подкрепа“. Експерт по становището е д-р Валери Апостолов – конфедерален секретар и председател на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“. В документа се идентифицират проблеми и се дават препоръки за усъвършенстване работата на висшите училища в нашата страна, предвид по-адекватна реализация на завършилите на пазара на труда.

121026598_352587429137140_7802568193356827831_n