Утре, 13 юни 2017 г., президентът на  КТ “Подкрепа“ ще направи своето изказване пред делегатите на 106-та Международната конференция на труда на МОТ в Женева, която се провежда в периода 5 – 16 юни 2017 г.

В този най-висш форум на МОТ участват над 4000 делегати – представители на правителствата, работодателите и на работниците от 187 държави-членки.

На тазгодишната сесия се дискутират най-сериозните въпроси и предизвикателства, пред които е изправен светът на труда. Сред основните теми са: зелените работни места, трудовата миграция, фундаменталните принципи и права на работа, устойчивостта при бедствия и кризи. Ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани с  трудовата миграция, заетостта и достойния труд, декларацията на МОТ за социалната справедливост и справедлива глобализация.

Официален делегат от страна на българските работници е президентът на КТ “Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, който утре ще изнесе своя доклад пред участниците в Конференцията.