Скъпи колеги членове на синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“!

     Братя и сестри!

     Позволете да ви поднеса най-искрените си поздрави по повод започващата нова учебна 2016-2017-а учебна година!

    Днес, вие, отново ще въведете в класните стаи утрешна България. Отново търпеливо и с любов ще учите бъдещото поколение на А, Б, на родолюбие, на морал и ценности.
Заедно с това ще преодолявате всички трудности на професията, всички неудачи на безконечните „реформи“ в образованието, струпали се на главите ви в последните вече над 25 години. Борба, в която пак ще бъдем заедно.

       Желая ви сили, кураж, непреклонност, упоритост и отдаденост. Такива, каквито ги имаме само в Конфедерацията на труда „Подкрепа“.

     На Синдиката желая твърдост и професионализъм, принципност и честност в отношенията, както с членовете ни, така и с партньорите ни от други организации и от властта на всичките й нива. Авторитет не се подарява, той не идва с формалните позиции, а се придобива с неуморна и понякога самоотвержена борба. Така, както го правим вече 27 години. И ще продължаваме да го правим през годините. За доброто на учителите, на децата и родителите им. За България.

„Напред! Народността не пада, там дето знаньето живей!“

На добър час!

Димитър Манолов
Президент на КТ „Подкрепа“