Възможностите за взаимодействие между синдикатите и Българска банка за развитие (ББР) обсъдиха днес представителите на Надзорния съвет на банката Росен Карадимов и Деляна Иванова и лидерите на КНСБ и „КТ Подкрепа“ Пламен Димитров и Димитър Манолов.

На срещата е потвърдено общото убеждение, че осигуряването на работещ информационен канал между банката и синдикатите ще подпомогне ефективността в изпълнението на законовите й задачи и ще гарантира обществения контрол върху дейността на институцията.

Сътрудничеството с националните синдикати е ключов механизъм за повишаване на прозрачността и ефективността на работата на ББР, заяви Росен Карадимов, председател на НС на ББР.