Днес, 5 юни 2020 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе съвместно заседание на Комисията по социална политика и Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на Икономическия и социален съвет на Рь България. По време на заседанието бе дискутиран анализ на тема „Състояние и мерки за ограничаване мащабите на полагането на нощен труд в България“.Анализът бе представен от докладчика по темата – президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Темата бе предложена в плана за дейностите за 2020 г. от КТ „Подкрепа“, която е и инициаторът на кампанията през последните две години и половина за увеличаване заплащането на нощен труд в България.