Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов поздрави делегатите и гостите на 53-ия Конгрес на френския синдикат CFTC, който се провежда от 4 до 8 ноември 2019 г. в Марсилия. CFTC е с членска маса над 150 000 души. Конгресът заседава редовно всеки четири години и представлява най-висшия форум на синдиката. Целта е да направи равносметка на изминалия период и да се набележат основните аспекти на бъдещите действия и цялостната активност, както и да се обнови ръководният състав. Кандидатът за нов президент, Сирил Шабание, ще поеме поста в петък. Шабание е носител на реформисткото начало, като своя предшественик Филип Луи. Едни от най-важните му задачи ще бъдат преговори за реформа в пенсионната система, приемане на предизвикателствата на климатичните промени, цифровата революция, съобразяване с особеностите в статута на работниците през цялата им кариера. Кредото на Шабание е, че в непрестанно изменящия се свят синдикатите трябва да се приспособят към новите условия, за да бъдат ефективни и да изразяват адекватно интересите на своите членове. „Християнският социален морал“, вписан в устава на CFTC, със своите ценности „хуманизъм, достойнство на личността и работа за общото благо“, е „компас“ за Шабание. На дневен ред стои и идеята за подмладяване на състава на синдиката и допускане на по-голям брой жени в ръководството. Тази година събитието има по-тържествен аспект, тъй като CFTC отбелязва своя стогодишен юбилей. Гост на Конгреса от страна на КТ „Подкрепа“ е и международният секретар Веселин Митов.

75237372_1342901119166833_522119155332153344_n

75412091_2655648657825713_3549252164712923136_n

73342896_977019189321433_5995872678492241920_n