Днес, 27 юни 2019 г., от 10.00 ч. в Конферентната зала на СУ „Св. Кл. Охридски“ президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще поднесе своето приветствие пред участниците в международната научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“. Поводът за събитието е 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда, като то е организирано от Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване съвместно с КТ „Подкрепа“, Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за правни науки при БАН, Балканския институт по труда и социалната политика, Министерството на труда и социалната политика, НОИ, Асоциация на организациите на българските работодатели, Издателство „Сиби“ и ИК „Труд и право“.

В конференцията ще участват учени и практикуващи юристи от България, Беларус, Германия, Корея, Румъния, Русия, Северна Македония, Унгария и Швеция, както и представители на Бюрото на МОТ за Централна и Източна Европа.

От 12.30 ч. гл. ас. д-р Паунита Петрова, юридически съветник в КТ „Подкрепа“ ще изнесе доклад на тема „Ролята на МОТ и нейните актове в цялостната система на международноправна защита на социалните права“.

С доклада може да се запознаете ТУК