На 6 февруари 2018 г. от 15.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на Конфедерацията Димитър Манолов ще открие кръгла маса на тема „Успехът и щастието на детето – резултат от ефективно партньорство“. Събитието се организира от Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – София и има за цел конструктивна дискусия, насърчаваща партньорството между заинтересованите институции. Участие ще вземат представители на МОН, РУО-София-град, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, директори на училища, учители, педагогически съветници, психолози, родители, ученици, НПО.