Темата на проведената на 17 май 2021 г. среща беше Националният план за възстановяване и устойчивост и промените в него. Както в предходните срещи с парламентарно представените партии в 45-тото Народно събрание, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов представи и на вицепремиер Пеканов предложението за улавяне и утилизация на въглероден двуокис. Този път подкрепа за предложението беше изказана и от колегите от КНСБ.

Документът е изготвен от университетски преподаватели от Минно-геоложкия университет и Техническия университет. Проектът е подкрепен от ТЕЦ-овете и мините в комплекса „Марица изток“, тъй като това е шанс те да продължат дейността си, поне докато не бъде намерена техническа алтернатива за енергийната ни система и социално-икономическо решение за заетите. През годините КТ „Подкрепа“ прави предложения за преодоляване на задаващата се криза. Бяха организирани и проведени два протеста.

Синдикатът участва активно в дебатите по оформяне на Националния план за възстановяване и устойчивост, тъй като няма никакво съмнение, че без допълнителни средства фондът за справедлив преход е крайно недостатъчен за плавна и социално щадяща трансформация. Така заявките на Европейската комисия, че никой няма да остане зад борда, са само декларативна заявка без никакво практическо значение.