На 22 май 2024 г. /сряда/ от 9.00 ч. в х-л „Рамада“ президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще открие конференция на тема „Европейската директива за минималната работна заплата: Възможности пред синдикатите в България“.

По време на събитието ще се обсъди на какъв етап е транспонирането на директивата у нас, както и предизвикателствата пред синдикатите, свързани с колективното трудово договаряне.

Специален акцент в доклада на КТ „Подкрепа“, който ще бъде представен от главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, ще бъде поставен върху адекватността на МРЗ и връзката й с жизнения минимум.

Конференцията се организира от индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ /Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците, Синдикална миньорска федерация, Национална федерация „Енергетика“, Федерация „Атомна енергетика“, Национална федерация „Металургия“, Национална федерация „Химия“ и Федерация „Лека промишленост“/ и на КНСБ, съвместно с IndustriALL. Поканен за участие е и представител на МТСП.