Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще бъде ключов говорител в дебата Бялата книга за бъдещето на Европа, който ще се проведе утре, 2 юни, от 9.00 ч. в Хотел София-Балкан. Събитието се организира от Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на България.

На 1-ви март 2017 година, Европейската комисия публикува Бяла книга за бъдещето на Европа „Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“, в която се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Бялата книга представя пет сценария, които предлагат поглед към потенциалното бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избора, който Европа ще направи.

Бялата книга бележи началото, а не края на този дебат и целта е преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г. да се представи план, визия и начертан път за бъдещето на Европа. Бъдещето на Европа ще бъде един от важните въпроси дискутирани по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и България трябва да използва възможността да играе ключова роля в този дебат.

Участието на гражданското общество в този дебат е също от изключителна важност. По тази причина Европейският икономически и социален комитет /ЕИСК/ реши да организира обсъждания в 27 държави-членки в сътрудничество с националните икономически и социални съвети и да подготви становище на гражданското общество, обобщаващо резултатите от тези дебати. Българският Икономически и социален съвет активно се включи в тази инициатива.

Целта на дебата, организиран в България, е да се анализират и оценят петте сценария, очертани в Бялата книга, и при нужда да се предложат други възможни сценарии за бъдещето на Европа. Дебатът ще послужи също така за критичен анализ на икономическото и социалното измерение за бъдещето на Европа.

Дебатът ще бъде открит от госпожа Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Съвета на ЕС. Той ще бъде модериран от членовете на ЕИСК, госпожа Милена Ангелова, господин Пламен Димитров и госпожа Диляна Славова. В него ще се включат представители на работодателите, на синдикатите, на академичните среди, министърът на социалната политика Бисер Петков, председателите на комисиите по икономическа политика, по социална политика и по европейски въпроси на 44-то Народно събрание – господин Петър Кънев, господин Хасан Адемов и господин Кристиян Вигенин, както и други представители на гражданското общество.