Президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов участва в конференция на тема „Проблеми и решения за малките и средните предприятия“, която се проведе на 15 март в УНСС.

Димитър Манолов акцентира върху проблемите на малките и средните предприятия, „които често се водят като придатък на една икономическа верига“. Той коментира неяснотите в този икономически комплекс и угрозата от загубата на работа, като конкретизира, че темата е твърде обширна и не може да бъде изчерпана в една дискусия.

На организирания от УНСС, Министерството на икономиката и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК) форум, присъстваха представители на академичната наука, изпълнителната власт, бизнеса, НСИ, БАН, фирми и браншови организации.