Президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов и конфедералният секретар и председател на Синдикат “Висше образование” доц. Валери Апостолов участваха в УНСС в среща-дискусия на тема „Заетост и доходи в условия на криза“, организирана от синдикалната секция на КТ “Подкрепа” в УНСС.

Инж. Димитър Манолов очерта, както ги определи „големите неща“. Той разказа за етапите в развитието на синдикат КТ „Подкрепа“ и създаването на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, което е довело до легитимното и интензивно влизане в дебата за висшето образование. Той подчерта: „свършихме не малко работа и ролята и мястото на синдиката е огромна и има сериозен принос да се преодоляват създадените дисбаланси“. Инж. Манолов акцентира и върху темите, по които ще се работи в бъдеще 

Инициаторът за създаването на синдикалната секция в УНСС доц. д-р Валери Апостолов получи почетен плакет за принос в утвърждаването на синдикалната секция в университета. Доц. д-р Валери Апостолов припомни, че когато работниците и служителите, в която група влизат и преподавателите, са обединени в КТД, тогава стават възможни различни придобивки. Радвам се, че секцията е много активна и има добър диалог с ръководството на университета. Той увери че КТ Подкрепа прави много неща и в регионалните съвети по висше образование, както и в Парламента и всяка година се правят предложения в интерес на висшето образование и говори за следващите стъпки.  

Източник: УНСС