В продължение на дискусиите, проведени по време на заседанието на браншовия съвет за въгледобив и енергетика на 23.08.2022 г. в гр. Раднево, днес /25.08.2022 г./ в залата на “Мини Марица-изток“ министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с ръководствата на четирите топлоелектрически централи, мините и синдикалните представители.
Важността на срещата наложи участие и на президента на КТ “Подкрепа”Димитър Манолов, поради обстоятелството, че времето за подготовка на териториалните планове изтича, а предложената за обсъждане версия на този план е неприемлива и изисква преработване в дълбочина.
За необходимостта от съществуването на комплекса “Марица изток” бе отделено малко време, защото ситуацията доказа основополагащата нужда от въгледобива и електроенергията, произведена от тези централи. Нещо повече – с обогатени в Брикел въглища от “Марица изток” работят ТЕЦ Бобов Дол, Сливен, Перник, Димитровград, Русе.
Почти 2 млн. тона въглища кризисно се изнасят в Сърбия.
По време на днешната среща се обсъдиха предложенията и опасенията, които имат топлоелектрическите централи.
Акцентира се върху инвестициите за улавяне на въглероден диоксид и утилизацията му, високите и несъобразени изисквания за намаляването на емисиите и нарастващите цени в краткосрочен и дългосрочен план.
Консенсус бе постигнат по въпроса, че целта „намаляване с 40% на емисиите СО² до 2025 г., като базата е предковидната 2019 г.“ е НЕПОСИЛНА И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА.
Преквалификация и допълнителна квалификация не е решението на проблема. Това ще в допълнение към новите проекти и инвестиции, а годината за съществуването на въгледобива остава непроменена за 2038 г.