Screen Shot 2020-04-01 at 1.46.29 PM "Screen

     Преминаването в режим на надомна работа, или работа от разстояние, е една от първите противоепидемични мерки, които могат да бъдат предприети при условията на сполетялата ни кризисна ситуация във връзка с разпространението на COVID-19. Именно тази мярка бе наложена още с издаването на Заповед No РД-01-124 от 13 март 2020 г. на министъра на здравеопазването, издадена на основание на чл. 63 от Закона за здравето, в т.6 на която бе въведено следното задължение:

   „6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения …..

Изтеглете целия материал ТУК.