ПРЕПОРЪКА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Наближава моментът, в който на катедрено ниво във всяко висше училище ще бъде гласувана натовареността на преподавателите.

През академичната 2020/2021 бройките държавна поръчка намаляват от 43 000 на 38 000, става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект на Министерския съвет още преди кризата с корона вируса. Сега очакванията на правителството и на всички икономисти са COVID-19 да доведе до безпрецедентно намаляване на БВП на България с поне 7%, което вероятно ще доведе до още една корекция на държавния бюджет. А това вероятно ще доведе и до още по-голямо намаляване на държавната субсидия за университетите. В отделни университети намалението бройките за държавна поръчка достига до 40%.

В тази ситуация Ръководството на Синдикат „Висше образование“ при КТ „Подкрепа“, препоръчва на Ректорите на висши училища да издадат указания с които катедрите и факултетите за академичната 2020/2021:

  1. Да осигурят и гарантират натовареността на първо място на преподавателите на основен трудов договор, сключен за неопределено време по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.26д, ал.2 и §4д, т.1 от Закона за висшето образование.
  2. Само по изключение да се назначават (гласуват) хонорувани преподаватели и гост-преподаватели по чл.52 от Закона за висшето образование при условие, че нито един от членовете на катедрата на основен трудов договор не може да преподава съответните дисциплини и няма нито една високо индексирана публикация в същата област.
  3. Ако се наложи намаление на часовете на преподавател на основен и безсрочен трудов договор от катедрата, това се случва след като на лицата от ръководството на катедрата по чл.26д, ал.2 от Закона за висшето образование (ръководител на катедра, заместник-ръководител на катедра, научен секретар), часовете се приведат в съответствие с намаляването на натовареността им и се гарантира, че те нямат свръх часове. Законът намалява тяхната натовареност, за да имат време да изпълняват ръководните си функции, а не да реализират свръхчасове за сметка на останалите членове на катедрата.
  4. Народните представители, членовете на министерски съвет, министрите и членовете на политическите им кабинети, които са преподаватели във висши училища и поради заемането на изборна длъжност временно са хонорувани преподаватели, се приравняват към преподавателите по т.1,  които са на основен трудов договор към висшето училище и за тях не важи редукцията по т.2.

Валери Апостолов

 Председател на Синдикат „Висше образование“ при КТ „ПОДКРЕПА“