Справедливото решение за работниците вече зависи от членовете на Европейския парламент

Постигнатото късно снощи между министрите на труда на страните-членки на ЕС споразумение относно преразглеждането на Директивата за командироването на работници в крайна сметка ще доведе до последващи преговори с Европейския парламент с цел финализиране на така необходимото преразглеждане.

Въпреки това, предвид разочароващото съгласие на министрите на труда, справедливостта за командированите работници сега зависи от уменията за водене на преговори и решимостта на Европейския парламент.

Защото постигнатото от министрите споразумение:

  • Изключва от подобренията, постигнати чрез преразглеждането, работещите в автомобилния транспорт и това ще продължи до постигане на споразумение относно Пакета за мобилност
  • Съдържа недостатъчни гаранции за ефективното заплащане на квотите
  • Не съдържа правна основа, която да се превърне в инструмент за защита правата на работниците, а не само на инструмент в защита на правото на единния пазар
  • Не признава  много от сключените колективни трудови договори
  • Позволява  един необичайно дълъг – три годишен срок за транспонирането на преразгледаната директива

Въпреки това има и достижения – бе постигнато споразумение, което включва равно третиране на наетите чрез агенции за временна заетост работници, и което урежда заплащане на труда в съответствие със законодателството и практиката на приемащата държава, като съществено намалява продължителността на командироването от 24 месеца на 12 (с 6-месечно удължаване).

„Благодарение на усилията на естонското председателство най-накрая беше постигнато споразумение“ – заяви Лина Кар, конфедерален секретар на ЕКП. В допълнение тя подчерта: “Въпреки че това е доста разочароващо споразумение. Сега е ред на Европейския парламент да покаже през тази седмица своята силна воля за водене на преговори, като при преговорите със Съвета, оглави борбата за по-справедлива сделка в полза на работниците. Призовавам членовете на ЕП да се застъпят за работещите в Европа. Справедливото решение за командированите служители е от значение за всички работници, защото несправедливата експлоатация на командированите работници оказва натиск върху заплатите и условията на всички  работещи. Равното заплащане е единственият справедлив резултат.“