На 11.04.2014 г. в гр. София на пресконференция сдружение „Образование без граници – БГ 2012“ представи проект „Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките за интеграция“, Договор BG EIF 2012/01-05.
Проектът цели изграждане и укрепване на капацитета на всички партньори от гражданското общество в рамките на интеграционния процес: Да се изгради мрежа за взаимно сътрудничество между заинтересованите страни; Да бъдат подобрени механизмите на координация и съвместна работа в процеса на интеграция; Да се изгради капацитет за работа по въпросите за интеграция на имигранти; Да се подобри качеството на услугите, предоставяни на имигранти/граждани на трети държави – ГТД/ в Република България. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави. Общата сума на бюджета за изпълнението на проекта е 59 508,60 лева.
По време на първата пресконференция бяха представени основните цели и дейности на проект „Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките за интеграция“, договор BG EIF 2012/01-05 и възможностите за тяхното реализиране. В рамките на проекта ще бъде реализирани две пресконференции.
Реализацията на проекта е пет месеца, като резултатите ще допринесат за повишаване капацитета за работа по въпросите за интеграцията на имигранти сред представителите на отговорните институции за интеграционния процес. Ще се подобрят механизмите за координация сред ключовите участници в процеса на интеграция на ГТД, също така ще се подобри и общото състояние и политиката по интеграция на имигранти /ГТД/ в национален мащаб.