Г-н Вили Либхер, председател
Liebherr -International AG
Швейцария

 

Уважаеми г-н Вили Либхер,

Пишем това писмо до Вас, за да подкрепим исканията на IndustriALL Global Union и IndustriAll European Trade Union – и двете представляващи работници в минната, енергийната и производствената индустрия по целия свят. EPSU е гласът на европейските служители на обществените услуги, включително няколко филиала в България и представлява 8 милиона работници.

Подкрепяме искането Liebherr-International AG да се намеси незабавно в дъщерното си дружество Liebherr-Hausgeraete Марица ООД в Пловдив, България, за да гарантира, че основните трудови права са напълно зачитани в нейната дейност. Лидерите на Синдикалната федерация на машиностроителите и металоработниците (СФММ) към КТ „Подкрепа“ са се сблъскали с нарушения на синдикалните си права.

Шокирани сме да научим от КТ „Подкрепа“ и нашите партньорски федерации, че местното ви ръководство действа в нарушение на националното трудово законодателство и основни международни трудови стандарти, вкл. Конвенция 87 за свободата на асоцииране и защита на правото за организиране и Конвенция 98 за правото на организиране и колективно трудово договаряне на Международната организация на труда (МОТ).

Ръководството на Liebherr-Hausgeraete Марица ООД не признава синдикалната структура и никога не е отговорило на искането на синдиката за започване на колективно договаряне.

Освен това компанията е забранила на лидера на СФММ (КТ „Подкрепа“) достъп до работното му място, а членовете на синдиката са били принудени да се съгласят на „доброволно“ прекратяване на трудовия си договор под пряката заплаха от санкции от дисциплинарно уволнение.

Заедно с IndustriALL Global Union и IndustriAll European Trade Union ние призоваваме Liebherr -International AG да повлияе на дъщерното си дружество Liebherr-Hausgeraete Марица ООД в Пловдив, за да гарантира, че преговорите за колективно договаряне ще започнат в най-скоро време, да сложи край на преследването и тормоза на членове на синдиката и да създаде разумен социален диалог, който трябва да доведе до достойни и справедливи условия на труд за работниците в Liebherr-Hausgeraete Марица ООД.

Надяваме се, че ще обърнете внимание на ситуацията в максимално кратък срок и очакваме с нетърпение да получим отговора Ви.

 

На Ваше разположение,

Ян Вилем Гудриан
Генерален секретар на EPSU

Виж оригиналното писмо ТУК.