ДО:
Министъра на труда и социалната политика на Р България
Министъра на финансите на Р България

С копие до:
Изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис
Еврокомисаря по работни места и социални права Никола Шмит
Еврокомисаря за икономиката Паоло Джентилони

Уважаеми министри,

Съвместно писмо на европейските социални партньори от 30 ноември препоръча удължаването на спешните мерки, включването им в националните планове за възстановяване и устойчивост. Много съм обезпокоен от факта, че във вашата страна работещите в нестандартни форми на заетост (включително самостоятелно наетите лица), не получават подпомагане на доходите или получават много ограничена помощ по отношение на обхванатите сектори, продължителност и нива на компенсация.

Това води до драстично понижение на доходите за тези категории работещи, особено по време на втората вълна на пандемията. Милиони от тези работещи сега излизат от пазара на труда и изпадат в бедност.

Призовавам вашето правителство да разшири обхвата на краткосрочните схеми за заетост/подпомагане на доходите, така че те да обхващат и въпросните нестандартни работещи (включително самостоятелно наетите лица) във вашата страна.

Позволете ми да ви напомня, че всички държави-членки са се ангажирали да защитават самостоятелно наетите лица и работещите в несигурност от неблагоприятните икономически последици от пандемията. Това е отразено в целите на програмата SURE, от която много европейски работещи вече са се възползвали.

Освен това, в съответствие с горепосоченото съвместно писмо, социалните партньори следва да бъдат изцяло включени в разработването и прилагането на тези схеми. Това е част от техния ангажимент спрямо националните планове за възстановяване и устойчивост, както е препоръчано от Европейската комисия в Годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

Оставам на ваше разположение и очаквам да получа допълнителна информация, за да се уверя, че този много сериозен проблем се решава. Трябва да сме сигурни, че поетият ангажимент, че „никой не е изоставен“ по време на пандемията, се превръща в реалност.

С уважение,
Лука Визентини
Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите