Относно: Декларация от 30 ноември 2009 г. за спазване на основните социални права

Скъпи приятели,

Във време, когато гражданите все повече се отдалечават от европейския проект и в настоящите условия на социална криза, каквато изпитват всички държави-членки на Европейския съюз, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и асоциация „Нашата Европа“ пожелаха да отбележат 20-ата годишнина от приемането на Хартата на Общността за основните социални права на работниците, подчертавайки важността на тези права в изграждането на европейското общество на бъдещето.

По този повод беше приета декларация, с която европейските институции се призовават да законодателстват така, че основните права да бъдат третирани по същия начин, както правилата за конкуренцията и икономическите свободи.

Европейският проект е предназначен за една човешка общност и пазарът трябва да бъде средство за осъществяване на този проект, а не негова цел. За да не бъдат основните социални права дефинирани „по подразбиране“ в рамките на юрисдикцията, е необходимо европейското законодателство да определи ясно тяхното място и конкретното им прилагане чрез изпълнението както през 1989 г. на Европейска програма за социално действие, пригодена към сегашните условия в Европа.

В момента на влизането в сила на Договора от Лисабон, Декларацията от 30 ноември, под която първи се подписаха Жак Делор, бивш председател на Европейската комисия и президент-основател на асоциация „Нашата Европа“, и Марио Сепи, председател на ЕИСК, прие символичната форма на „инициатива на гражданското общество“: Нейният замисъл е да бъде подписана от организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и европейско равнище и от гражданите.

Това е причината, поради която се обръщам към Вас, призовавайки Ви не само да подпишете тази декларация и да приканите хората около Вас да я подпишат, но също така да ни изпратите своето мнение за тази инициатива. Вашите идеи, забележки и предложения ще бъдат събрани, за да привлекат вниманието на обществеността към ролята на организираното гражданско общество в Европейския съюз.

Марио Сепи
Председател на Европейския икономически и социален комитет

Можете да подпишете декларацията и да изпращате Вашите коментари на: http://www.eesc.europa.eu/documents/declaration-Charter-Fundamental-Social-Rights/index_fr.asp.