Уважаеми колеги,

През декември се проведе заседание на Изпълнителния комитет на IndustriAll, на което бе обсъдено актуалното състояние на индустриалните отношения в Европа, както и перспективите за развитие на гражданското общество. Най-важната част от дискусиите бе обсъждането на бъдещите действия и необходимите мерки, които синдикалните организации трябва да предприемат през 2013 година.

В отраслите които IndustriAll представлява се наблюдава най-големия спад на работни места в цяла Европа. Същевременно процентът на безработицата сред младите хора е особено тревожна. Заетостта в европейската индустрия е намаляла с 10% за периода 2007 – 2011. Това означава, че 3.8 милиона работни места са били изгубени от европейската индустрия през тези четири години на криза. В същото време се забелязва сериозно ограничаване на правата на работещите, включително и на техните синдикални права, непрестанните атаки над колективните трудови договори и едностранното намаляване в заплащането са ежедневие и неразделна част от тежки мерки за икономии в много страни от Европа.
Въпреки задълбочаването на икономическата криза и въпреки достигнатите рекордни равнища на безработица през последните години, Европейската комисия все още продължава да подкрепя единствено мерките за строги икономии, в интерес на неолибералното мнозинство в Европа.
Наложително е правителствата на държавите-членки, както и Европейската
Комисия да направят обективна равносметка на своите действия до момента, да преценят резултатите и да преразгледат своите бъдещи политики.

Вместо ограничения и все по-дълбоки съкращения в социални системи, Европа най-накрая трябва да започне да инвестира в работни места и в бъдещето на своята индустрия за устойчив растеж, за финансовата регулация и за стриктно
зачитане на основните права на работещите чрез признаване на ролята на колективното трудово договаряне.

Според нас, от IndustriAll е необходим една силен съвместен и обединен отговор от Европейската синдикално движение отговор, който да се противопостави на провежданите неолиберални политики. Ние, синдикалистите се нуждаем от съгласувана и демократична икономическа и промишлена политика, която да бъде в състояние да опази природните богатства и да укрепи индустриалните отношения на Европа. Ние предупреждаваме, че бъдещите загуби на работни места в промишлеността ще повлияят критично върху капацитета на ЕС да бъде конкурентоспособен и да въвежда в ускорени темпове иновациите. По-конкретно за Европа това означава инвестиции в професионални умения, квалификация и обучения, заетост в устойчиви промишлени производствени и дейности. Въпреки това европейските политики никога няма да бъдат успешни, ако те не бъдат широко подкрепени от европейските граждани. Ето защо е от решаващо значение, за да възроди нашия оптимизъм, увереността ни за социална справедливост, но и икономическа предпазливост в Европа с цел да възродим нашата истинска социална Европа, която се ползва с доверието на своите граждани. Това ще изиска не само и единствено огромен финансов ресурс за поемане на общи гаранции за дълговете на държавите-членки, но трябва да означава също по-голям демократичен контрол и влияние на гражданите на чрез създаване на истински политически съюз.
Сега е решаващият момент за Европейския синдикално движение – да не губим набраната инерция!

Ние всички трябва да обединим своите действия, да ги направим по-ефективни и да действаме с обединени сили за една още по-видима и силна кампания, водена от EКП!

Заедно трябва да достигнем до всички, които искат да се сложи край на тези вредни за интересите на работниците политики и да започнем да изграждаме една Европа с достойна заетост и социална закрила!

Трябва да действаме сега. Това, което се случва днес в
нарастващ брой страни, по всяко време в бъдеще може да се случи и в нашите държави. За нас, като Европейски синдикалисти, не е алтернатива да стоим в страни и да бездействаме. Ще се обединим и противопоставим в защита интересите на обединените работещи от цяла Европа!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!