На 27 юни 2012 г. /сряда/ от 13.00 ч. в гр. Дупница, в регионалния офис на КТ „Подкрепа“ – Бивш профсъюзен дом, ет. 2., пл. „Свобода“ 1, президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, ще връчи удостоверения на успешно завършилите електронно дистанционно обучение на тема „Екипна работа и социални права“.
Събитието се провежда в гр. Дупница, който е сред най-успешно представилите се региони в обучението. Успеваемостта на участието в регион Дупница е 100%, а броят на записаните и завършилите обучаеми е сред най-високите в страната.
Интересът към дистанционното електронно обучение на тема „Екипна работа и социални права“ е доказан с големия брой записали се (617 обучаеми) и високия процент на успешно завършили обучението 560 обучаеми от различни региони на страната, или над 90%. Обучението бе отворено в рамките на периода януари април 2012 г. и в него се включиха граждани, желаещи да усъвършенстват компетентностите си.
Курсът „Екипна работа и социални права“ предостави възможност на обучаемите да придобият знания и да развият практически умения, свързани с работа в екип, водене на преговори, трудово право, здравно и пенсионно осигуряване, принципи на формиране на работната заплата, извънреден труд, ваучери и работно облекло, икономическа информация за нуждите на КТД, Европейски работнически съвети и международно работническо движение.
През месец септември 2012 г. ще бъде отворен нов обучителен курс по основни знания и умения, свързани с трудово-правните отношения, граждански и социални компетентности и лидерски умения.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.