Днес, 10 февруари 2015 г., приключи работата на IX-ия Конгрес на КТ „Подкрепа“. В днешния трети ден делегатите на Конгреса избраха за конфедерални секретари, членове на Изпълнителния съвет на Конфедерацията – инж. Александър Загоров /завеждащ отдел Социална политика/, Нели Христова /завеждащ отдел Организационна политика/, Любка Георгиева /завеждащ отдел Колективни трудови договори и спорове/ и Веселин Митов /завеждащ отдел Международна политика/.

Конгресът бе закрит от Почетния Президент д-р Константин Тренчев, който сподели своята радост, че трудният живот, който е водил през последните 26 години, не е изминал напразно израслото Дърво „Подкрепа“ в отравяната 45 години почва доказва, че и в България може да има демокрация.