По повод на информация на правителствената пресслужба за проведено днес (26 ноември) заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, сме длъжни да уведомим обществеността, че двата представителни синдиката не са присъствали на това заседание, съгласно общата си декларация за напускане на тристранния диалог. Обръщаме внимание, че при условията на чл.11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество това заседание се счита за нелегитимно и не може да взима решения. В този смисъл изнесената информация за постигнат консенсус по обсъжданите въпроси на днешното заседание на НСТС не следва да се счита за решение на върховния тристранен орган за социален диалог.