В периода 05 – 07 декември 2018 година, в град Букурещ, Румъния, се проведе Обучение на обучители, в рамките на Проект „Подобряване на позициите на работниците чрез насърчаване на комуникационните  умения и участието на работното място“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

На обучението присъстваха представители на синдикални и работодателски организации – партньори по проекта: LPSK – Литва, RBA – Латвия, Cartel Alfa – Румъния, NUE/RUZ – Словакия и КТ „Подкрепа“ – България.

Целта на събитието бе да се представи обобщена информация по отношение на участието на работниците и нивото на информиране и консултиране в различните държави – партньори по проекта, както и да бъдат предадени конкретни инструкции за разпространяване на получените знания и умения на националните работни срещи, които ще се проведат в рамките на настоящия проект.

Участниците споделиха своя опит, предизвикателства и добри практики в областта на информирането и консултирането на работниците. Изразена бе увереност, че обучението ще допринесе както за подобряване уменията на работниците, така и за засилване на транснационалното сътрудничество между синдикати и работодатели.