На 16 октомври 2012 г. в сградата на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ се проведе работната среща между д-р Йордан Войнов – изпълнителен директор на БАБХ и Браншовия съвет на Браншов синдикат на работещите в БАБХ към НФ ЗГС на КТ „ПОДКРЕПА“ и БС към ФНСЗ на КНСБ.
На срещата присъства и г-жа Севда Чепелова – директор на Дирекция ФСД на БАБХ, към която бяха отправени въпросите от финансово естество. Тъй като според нея паричните ресурси в БАБХ са силно ограничени и заплатите на работещите в Агенцията са осигурени до края на октомври 2012 г., д-р Войнов информира участниците в срещата, че е предприел действия за осигуряване на парични средства, а също така и за търсене на механизми за увеличаване заплатите на работещите в БАБХ.
Бяха обсъдени подробно и останалите предложения за допълнителния платен годишен отпуск, работното облекло и заплащането на положения извънреден труд
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че решението с недостига на средства в бюджета на БАБХ ще се реши с приемането измененията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и изваждането от бюджета на БАБХ на разходите за имуно-профилактичната програма на частнопрактикуващите ветеринарни лекари.
Представителите на КТ „ПОДКРЕПА“ и КНСБ, взели участие в срещата, ще инициират среща с министъра на земеделието и горите, където ще се обсъди изменението на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подкрепата на това изменение от страна на двата синдиката с цел постигане на възможност БАБХ да разполага с финансовите средства, необходими за изпълнение на изключително важната задача, която стои пред Българската агенция по безопасност на храните да опазва живота и здравето на българските граждани и гражданите на цяла Европа като външна граница на Европейския съюз.

Анелия Иванова
Председател на НФЗГС на КТ „Подкрепа“