Днес, 16.12.2016 /петък/, по инициатива на кмета на София г-жа Йорданка Фъндъкова се проведе среща с делегация на КТ „Подкрепа”, водена от вицепрезидента Иоанис Партениотис. Тема на срещата бе проекто-бюджетът на Столична община за 2017 г., който бе визуализиран със специална презентация от  зам.кмета по финансите г-н Дончо Барбалов. Делегацията на КТ „Подкрепа” включваше председателя на Медицинска федерация д-р Камен Данов и федералния секретар Вихра Белева, председателя на Федерацията на транспортните работници Илиян Ценов и федералния секретар Иван Кирилов, зам.председателя на Синдикат „Образование” Георги Шошев и федералния секретар Емилия Мирчева.

received_10202348894161033В проведената дискусия бяха представени вижданията на ръководството на Столична община за инвестициите, свързани с подобряване на градския транспорт, пътната инфраструктура, зелените площи, уличното осветление, сигурността на града, както и за модернизацията на училищата, детските градини и общинските болници.

Представителите на КТ „Подкрепа” депозираха и аргументираха своите предложения относно бюджета за следващата година, като акцентираха основно върху необходимостта от осигуряването на медицински персонал в училищата и детските градини; увеличаването на средствата за материално-техническата база на училища до 150 ученици; подсигуряване на средства за покриване на част от месечния разход за поддръжка на басейн в училища под 450 ученици; поемането на част от разходите за лечение и продължителна рехабилитация на деца; стабилизиране финансовото състояние на столичните транспортните дружества; подсигуряването на достатъчно средства за повишаване възнагражденията на работещите във всички общински фирми с оглед съобразяване с постигнатите договореностите в КТД.

Беше поет ангажимент от г-жа Фъндъкова предложенията от КТ „Подкрепа”да бъдат разгледани от експертния екип на общината , като по отделни секторни въпроси да бъдат проведени и допълнителни срещи.