Ако валонската съпротива бъде смазана, СЕТА ще бъде подписано на 27 октомври!

  Конфедерация на труда „Подкрепа“ изрази своята солидарност към решението на Валонската провинция да наложат вето на търговското споразумение с Канада – СЕТА. Подобно споразумение не би могло да бъде от полза нито на фермерите, нито на Европа като цяло. То единствено би дало допълнителни правомощия и би увеличило печалбите на мултинационалните корпорации – за сметка на всички останали.

TTIP и CETA съдържат критични предложения като уреждане на спорове „инвеститор-държава“ (ISDS) и разпоредби за регулаторно сътрудничество, които подкопават демокрацията и правовата държава. Не трябва да бъде допускано изкуствено занижаване на трудовите, социални, екологични стандарти, стандартите за защита на данните и за защита на потребителите, както и на дерегулирането на обществените услуги (напр. водоснабдяване) и паметниците на културата в непрозрачни преговори.