На 01 октомври 2012 г. стартираха двата нови курса от Третия етап на Дистанционното електронно обучение – „Трудови права“ (с включени 6 теми в курса: „Основи на трудовото право“, „Принципи на заплащане на труда и формиране на работната заплата“; „Пенсионно осигуряване“; „Здравноосигурителни права“; „Безопасност и здраве при работа“; „Работно време режим на труд и почивка“) и „Лидерство и социални права“ (с включени 9 теми в курса: „Лидерски умения“, „Обществени и граждански компетентности“, „Умения за работа в екип“, „Водене на преговори“, „Основни синдикални права“, „Колективни трудови спорове, митинги и шествия“, „Икономическа информация за нуждите на КТД“, „Ролята на синдикалната организация в обществото“, „Европейски работнически съвети и международно синдикално движение“).

По време на курса обучаемите правят самопроверка на предварителната си подготовка по темите чрез встъпителни тестове и решават практически задачи (казуси), след като се запознаят със съдържанието, включено в електронните уроци.

До 08 октомври 2012 г. общият брой на записаните надхвърля 910 души, като в курс „Лидерство и социални права“ те са над 490 човека, а в курс „Трудови права“ над 420 човека.

Записването в двата курса продължава до 15 октомври 2012 г. на интернет адрес:
http://dostoentrud.podkrepa.org/portal/page/learning/coursesList.faces

Обучението е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.